Extinció de espècies

La captura i mort d’animals salvatges amb finalitats pelleteres ha portat durant els últims segles a l’extinció a diverses espècies, com per exemple, al visó del mar i la guineu de les Malvines, mentre que a moltes altres les ha posat a la vora de la desaparició. Algunes d’aquestes espècies són: castor, ocelot, pantera nebulosa, llúdriga marina, tigre, jaguar, coala, o xinxilla salvatge. En l’actualitat encara es maten animals silvestres en llibertat pertanyents a espècies que es troben molt amenaçades. A Espanya, la caça d’animals per la seva pell va suposar l’extinció de la fagina d’Eivissa i ha posat, juntament amb altres causes, a múltiples espècies a la vora de l’extinció.

Canvi climàtic


Molts països tenen lleis que ofereixen protecció a les espècies amenaçades: per exemple, prohibint la caça restringint l’explotació del sòl o creant reserves.

  • Abans de l’aparició dels gasos d’efecte hivernacle i de l’escalfament global, les espècies eren capaces de sobreviure en el seu hàbitat natural. No obstant això, el ràpid desenvolupament del canvi climàtic ha posat als animals en perill d’extinció. 
  • Donat que l’escalfament global continua, les espècies no són capaces de sobreviure i comencen a deteriorar-se. Aquest és un cicle repetitiu que està començant a augmentar a un ritme accelerat a causa del canvi climàtic, per tant, moltes espècies estan sent incorporades a la llista d’espècies en perill.
Resultado de imagen de animals en perill d'extinció