Funcions vitals

Com tots els animals fem servir diferents funcions vitals com:

Nutrició

  • Herbívors
  • Carnívors
  • Omnívors

Reproducció

Resultado de imagen de toro
  • R. Asexual
  • R. Sexual

Relació

Tipus d’animals

  • Depredadors
  • Vertebrats
  • Invertebrats
  • etc…