Nutrició

La nutrició:

Els animals com nosaltres podem ser:

  • Herbívors
  • Carnívors
  • Omnívors

Els carnívors són animals que mengen carn com, la carn animal. Alguns dels animals que mengen carn són: Els lleons, els tigres, els corbs, etc.

Els herbívors són animals que només mengen plantes com l’herba, les fulles dels arbres, etc… Un dels animals que són herbívors serien: La girafa, els cargols, l’elefant, etc.

Els omnívors són animals que mengen tant com carn com les plantes, alguns dels animals  que mengen carn i plantes serien els humans, els porcs, els ossos, etc.