Maten animals per fer…

Animals:

Visons: 60 espècies per abric

Xinxilles: 120 rosegadors per abric

Guineus: 20 vides per abric