Relació

Els animals es poden reproduir de dues maneres:

  • R. Asexual
  • R. Sexual

Reproducció  asexuals:

En alguns animals, un sol individu pot dividir-se en dues parts que poden ser iguals o diferents. Cada fragment creix i desenvolupa les parts que li falten fins que tinguin dos éssers complets. Aquest tipus de reproducció es diu bipartició o escissió,  es dóna en els cucs de terra i en les estrelles de mar.

Reproducció sexuals:

La majoria dels animals es reprodueixen per la unió de dues cèl·lules reproductores: una masculina i una altra femenina.