Tipus de maltractament

– L’abandonament dels animals.

– No facilitar-li  l’alimentació necessària.

– Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense el Compliment de les Garanties LICITUD (llocs on experimenten els animals) en la normativa vigent.

– Vendre’ls a menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització dels que distingeixen la seva pàtria potestat o custòdia.

– Subministrar aliments que contenen substàncies que poden causar-els patiments o d’anys.

– Colpejar brutalment per causar un d’any Psicològic en una altra persona.

– Deixar la mascota a la intempèrie (patint de fred, sol i pluja).